• info@babakmaster.de

نجفی ناپدید شده در زمانی که نخست وزیر ژاپن به ایران می آید

نجفی ناپدید شده در زمانی که نخست وزیر ژاپن به ایران می آید

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

در حالیکه در چند روز اخیر با سکوت خبری از پرونده محمد علی نجفی مواجه هستیم خبرهای ضد و نقیضی نیز از حضور او در زندان اوین، بازداشتگاه پلیس همچنین انتقال به زندان رجایی شهر منتشر می شود و همه اینها در کنار خبر مهم ولی آرام حضور نخست وزیر ژاپن در ایران همراه است.
نظر شما از این همه آشفتگی و هیجان و سپس سکوت رسانه ای چیست؟

توجه شما را به این مقاله جلب میکنم
قتل، #نجفی و #نیهیلیسم نقابدار- #عمادالدین_باقی#

من کل روند #ازدواج دوم نجفی تا قتل شوک آور سه شنبه را یک انتحار می دانم. بر این اساس #خودکشی دکتر نجفی را بیشتر از نوع خودکشی #صادق_هدایت و #صمدبهرنگی می شناسم تا انواع دیگر به ویژه که مخالفان حکومت در زمان #پهلوی مرگ صمد را زیر انبوهی از رازها پنهان کردند و این را به کرسی نشاندند که مرگ صمد یک دسیسه #امنیتی بود.

تمرکز عمومی بر قتل میترا استاد ذهن ها را از مسئله اصلی تری گمراه کرده است. این قتل در قله فرایندی واقع شده که آن فرایند مهم است و این قتل می توانست پایانش باشد یا نباشد و خودکشی یا دیگر کشی برای کسب آرامش فقط یکی از انواع رفتارهای محتمل در فرایند نیهیلیسم هستند.

نیهیلیسم یک فرایند است که درجات مختلف شدید و ضعیف دارد و در درازای زمان بر اثر ناکامی ها و ناتوانی از تغییر و مقهور بختک جبر شدن و فروریختن باورها و ایمانیات حاصل می شود که اغلب افراد، آن را در سپهر عمومی پنهان می کنند و حتی برخلاف آن ظاهر می شوند که نوعی نیهیلیسم نقابدار است، به همین دلیل حوزه خصوصی شان می تواند ظرفیت #افشاگری پیدا کند.

مبتلایان به نیهیلیسم سیاسی یا عقیدتی یا اخلاقی یا هر سه، نسبت خاصی با جناح های سیاسی خاص ندارند و در گروه های مختلف، تنها درجات و اَشکال بروز و ظهور آن متفاوت می شود. برخی ان را مدیریت می کنند، برخی به دارو پناه می برند و نتیجه اش این است که در ایران مصرف فلوکستین و داورهای آرام بخش و ضدافسردگی جزو بالاترین رتبه ها در دنیا است و برخی هم قادر به مدیریت آن نیستند و دچار فروپاشی ذهنی می شوند.

گسستن باورها به گسستن رفتارها می انجامد. دلزدگی، خستگی و دورویی حتی دامن گروه های به ظاهر پیروز و در قدرت را هم می گیرد. کسانی که احکام سنگینی را با ادبیات به شدت ارزشی صادر می کردند صراحتا در گفتگوهای خصوصی از بی باور بودن به آن سخن می گویند و برخی شان هم البته شناخته و گرفتار شده اند. همچنین در زندان افرادی را مشاهده کردم که پای ثابت برخی هیأت های معروف بودند و به گفته خودشان در سال 88 از هیات با چماق های نتراشیده به حرکت در آمدند و “چه سرهایی را از فتنه گران می ترکاندند” اما در زندان داشتند بازجویی درباره یک خانه امن غیراخلاقی می دادند که تصور لو رفتنش را هم نمی کردند و البته خودشان می گفتند بازجو هنوز ازسفرهای جمعی آنها به دوبی و قایق سواری با اُناث خاص خبر ندارد.

نگاهی به فرزندان مسئولانی بیندازید که ارزش مدار شناخته می شدند ولی تصاویر زندگی شان در بلاد فرنگ در #اینترنت غوغا کرده است. به آنانکه وقتی از مرزهای ایران دور شدند بنگرید که چگونه ناگهان در هیات دیگری ظاهر و اسباب شگفتی دیگران شدند. به خیل جوانان و حتی بزرگسالان سرخورده بنگرید که سرگردانند و دور و بر ما پر است از اینها. شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی، نجفی های زیادی را در انبان خود دارد که ممکن است اشکال دیگر بروز و ظهورش، موجودیت نظام سیاسی را هم در معرض تهدید قرار دهد. اتفاقا دکتر نجفی یکی ازصادق ترین آنها بود که خود را افشا کرد. وقتی شخصیتی با دانش و تجربه و توان دکتر نجفی به این نقطه برسد یک زنگ هشدار به همگان است.

آمار بازداشت شدگان متهم به جاسوسی در برخی مراکز امنیتی و نظامی که بسیاری از زندانیان، در زندان این متهمان را دیده اند و یا پشت پرده های فاجعه ملارد که به شهادت سردار تهرانی مقدم وعده ای دیگر انجامید و کم و بیش در این چندسال درباره اش اطلاعاتی از سوی برخی مقام های رسمی منتشرشده، جلوه های دیگری از پدیده نیهیلیسم است. نیهیلیسم مایه بی انگیزگی است و پوچ انگاری.

آنچه موجب شگفتی همگان شده این است که از دکتر نجفیِ رتبه ممتاز #دانشگاه ها و مدیر باتجربه، انتظار این رفتار را نداشتند در حالی که از نظر خود او در پایان این فرایند، او پیش از قتل به عنوان دکتر نجفی تمام شده بود و دیگر آن فرد گذشته وجود نداشت که بازدارنده باشد.

منبع: https://bit.ly/2JYYWMv

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2019 Babak Sorkhpour
Acknowledgements: Parts of this text are referenced fro more...
All Rights Reserved
wpbabakskr

    Leave a Reply

    All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove