• info@babakmaster.de

Monthly Archive May 2019

فرم در خواست خدمات

شرایط شرکت در برنامه RoadmapShop

[the_ad id='334']

 

شرکت کننده در برنامه RoadMap Show ، با آگاهی کامل از شرایط و قواعد کلی مندرج در سایت در خصوص ذخیره سازی و دسترسی به اطلاعات، همچنین رفع مسئولیت صاحبان سایت و برنامه RoadMapShow از مطالب عنوان شده  مهمان برنامه، موافقت بلاشرط خود را با موارد ذیل اعلام میدارد.

 1. مهمان برنامه به ارائه اطلاعات صحیح و دقیق به مخاطبین و مجری برنامه می باشم.
 2. در صورت معرفی هر محصول یا خدماتی چه به صورت انتفاعی چه غیر انتفاعی توسط مهمان برنامه ،مسئولیت خسارت و ضرر و زیان ناشی از استفاده مخاطبین را شخصا به عهده ایشان می باشد.
 3. در صورت استفاده از الفاظ، عبارات و یا هرگونه اشاراتی که شامل توهین، تهمت، افترا، رفتار و گفتار نژادپرستانه و یا جعل عنوان و مسلک نسبت به اقوام، ملیتها، مذاهب و شخصیتهای حقیقی یا حقوقی باشد، مهمان ضمن پذیرش تمامی مسئولیتها و خسارات حقیقی و حقوقی،  مجری اجازه حذف بخش یا تمام مطالب را در حین اجرا یا پس از پخش خواهد داشت.
 4. برنامه منحصرا صاحب حق و مالک استفاده از منابع و منافع مادی و معنوی حاصل از پخش در رسانه ها و  تبلیغات می باشد و مهمان هیچگونه ادعایی در این خصوص ندارد.
 5. هرگونه انتشار فایل گفتگو یا استفاده از آن در پایگاههای اطلاعاتی به صورت فایل یا لینک اختصاصی توسط مهمان بجز لینک رسمی برنامه منوط به درخواست و موافقت کتبی برنامه می باشد.

لازم به ذکر است که این شرایط بنا به شرایط زمانی و مکانی مورد بازبینی و بهبود مستمر قرارداشته و شرکت کننده با همه تغییرات آتی موافق دارد.

 

[adinserter name="Block 3"]

مبانی انگیزه کارکنان

مبانی انگیزه کارکنان

استاد :

جناب آقای دکتر خوراکیان

درس :

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

دانشجویان :

بابک سرخپور،مریم مهدویان

محمدرضا ثاقب،افشین ایمان نژاد

رشته /گرایش :

مدیریت فن آوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

اهداف یادگیری

پس از مطالعه این فصل، شما باید قادر به انجام موارد زیر باشید:

 1. ترسیم و بحث در مورد رابطه بین انگیزه های انسان، نیازها، و رفتار.
 2. بیان خلاصه سلسله مراتب نیازهای مازلو و بحث در مورد سهم مازلو در زمینه انگیزه.
 3. بیان خلاصه نظریه نیازهای یادگیری مک کللند ، از جمله سه نیازی که او مورد مطالعه قرار داده است.
 4. شرح تئوری چهار محرک و بحث در مورد مفاهیم آن برای ایجاد انگیزه در کارکنان.
 5. ترسیم مدل تئوری انتظار و بحث در مورد مفهوم عملی آن برای انگیزش کارکنان.
 6. توصیف ویژگی های موثر تعیین هدف و بازخورد.
 7. بیان خلاصه تئوری برابری و توضیح درباره نحوه بهبود عدالت رویه ای.
 8. شناسایی عواملی که بر عدالت رویه ای، و همچنین بر عواقب عدالت رویه ای تاثیر می گذارد.

مدیریت دانش

گزارش مورد کاوی سطح استفاده از تکنولوژی و مدیریت دانش دراداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

گزارش مورد کاوی سطح استفاده از تکنولوژی و مدیریت دانش در

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

تهیه و تنظیم

بابک سرخپور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات

گرایش مدیریت دانش

1393

مقدمه

    مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان به عنوان واحد مدیریت استانی سازمان محیط زیست کشور پس از تغییراتی مدیریتی صورت پذیرفته پس از انتخابات  92 رویکرد نوینی را در حفظ ، توسعه و ارزش آفرینی دارایی های نامشهود سازمانی خود انتخاب نمود.

راهکار این هدف استفاده از مدیریت دانش مبتنی بر تکنولوژی روز IT  دنیا با نگاه ارزش آفرینی سازمانی در سطوح مختلف مدیریتی ، کارشناسی ، تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرایی بوده است.

انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک

داتشگاه فردوسی مشهد

رشته:مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش :مدیریت دانش

 زیر نظراساتید محترم:

 آقای دکتر یعقوب مهارتی

آقای دکتر علیرضا خوراکیان

 

داتشجویان محقق وارایه دهنده:

محمدرضا ثاقب عادل

بابک سرخپور

افشین ایمان نژاد

موضوع ارایه

انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟

زمان ارایه:1393.12.18

مقدمه:

امروزه کشورها بر اساس توانایی آنها در تولید و کاربرد دانش طبقه بندی می شوند(تورجمن 2000) در کشورها پیشرو در اقتصاد جهانی تعادل بین دانش و سایر منابع به نفع دانش تغییر یافته است به گونه ای که دانش به عامل مهم و تعیین کننده ای در زندگی ،حتی بیشتر از زیمین و سرمایه تبدیل شده است (مالهوترا1386) عمده ترین سرمایه سازمان های تولیدی و خدماتی عصر حاضر،دانشی است که به آن دسترسی دارند سازمان هایی می توانند پیشرو و پیشتاز باشند که قادرند بیشترین و معتبر ترین وبه روز ترین دانش بشری را در اختیار گیرند واآن استفاده بهینه کنندو با تصرف دانش ،خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنانو نیز پیاده سازی ،بازیابی و حفظ و نگهداری دانش به منزله دارایی های نالموس سازمان استفاده کنند.